Invigningen och årsmötet blev välbesökt – så pass att det blev ont om sittplatser. Mycket klubbades igenom och vi var ofta enhälliga i de beslut som fattades. De viktigaste punkterna rörde tvättstugan. Bokningstavlan skall ersättas av bokningslistor efter förslag från hyresvärden.  Dennes önskan om att stänga stugan på natten avslogs dock. Hur som helst, vi avhandlade även andra spörsmål samt valde ny styrelse med omval och nyval av ledamöter. Ska bli kul att fortsätta vara engagerad i förtroenderådet!

Annonser